Aanmeldformulier

2345678middelbareVader
Moeder
Broers
- Mee met de SOR?
Zussen
- Mee met de SOR?

Ouders gescheiden?

Biologische ouders elders?

Gezinslid overleden?Gezond
Medicijngebruik
Bedplassen
ZwemdiplomaAnders, namelijk:


Door mijn kind aan te melden verklaar ik, ouder/voogd/verzorger van bovengenoemd kind, dat ik alles naar waarheid heb ingevuld en akkoord ga met haar/zijn deelname aan het kamp van de Stichting Ontspanning en Recreatie. Ook ga ik akkoord met eventueel noodzakelijke medische verzorging van bovengenoemd kind. Met uitzondering van grove nalatigheid van vrijwilligers of bestuur, is de Stichting Ontspanning en Recreatie niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, of diefstal of voor tijdens het kamp opgelopen verwondingen of ziekten.