ANBI

Sinds 1 januari 2010 is de SOR, voluit Stichting Ontspanning en Recreatie Nijmegen, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat gewone en periodieke giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Indien uw gift een gewone gift is, betekent dit dat u bij uw aangifte rekening moet houden met een drempelbedrag. Dit is 1 procent van het drempelinkomen met een minimum van 60 euro. Hetgeen meer betaald is dan het drempelbedrag, is aftrekbaar.

Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag. Dit bedrag mag u geheel aftrekken. De periode voor deze giften is minimaal 5 jaar. Vanaf 1 januari 2014 is op de site van de belastingdienst een model schenkingsovereenkomst te downloaden. Er is wel een aantal voorwaarden. De periode van de gift dient minimaal 5 jaar te zijn en de gift dient eenmaal per jaar te geschieden.

Mocht u meer informatie willen over de aftrekbaarheid van de giften, dan kunt u e-mailen met info@sorvakantiekampen.nl of bellen met Joost Vrieler (06-28364381).

Als ANBI dienen bepaalde gegevens op onze website gepubliceerd te worden. Het gaat om de volgende gegevens:

Bestuurssamenstelling:
voorzitter: de heer M.B. Goudbeek
penningmeester: de heer J.A. Vrieler
secretaris: mevrouw M. de Ruyter

Fiscaalnummer: 0029.71.422

De doelstelling van de SOR luidt conform artikel 2 van de statuten: De Stichting heeft ten doel (a) op basis van sociale indicatie ontspanning en recreatie te bieden aan kinderen tussen de zes en twaalf jaar en (b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verdere informatie over de SOR: