Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2012

2012 was een bijzonder jaar voor de SOR, omdat het 50e kampjaar werd gevierd. Uiteraard zijn er met behulp van ruim 50 vrijwilligers weer vijf zomerkampen georganiseerd. In 2012 gingen 89 kinderen mee op kamp.

In verband met het 50e kampjaar heeft het bestuur fondsen aangeschreven om de kampmaterialen te vervangen en het 50e kampjaar te vieren met vrijwilligers en oud-vrijwilligers. Verder is er een gift van Stichting ´t Trekpeart ontvangen, waarvoor het bestuur de stichting zeer erkentelijk is.
Met behulp van de fondsen zijn de tenten en het keukenmateriaal voor het eerst in 20 jaar vervangen. Daarnaast is er een barbecue georganiseerd voor (oud-)vrijwilligers bij de Sprok in Lent. Emile Pennings heeft tijdens deze barbecue de waalbrugspeld ontvangen van loco-burgemeester van de gemeente Nijmegen, de heer Bert Frings.

Er is geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier kunt u het beleidsplan vinden. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Door de fondsenwerving is het vermogen in 2012 toegenomen met € 14.023 euro tot € 21.157. Hiervan dient nog een bedrag ad € 4.500 euro aangewend te worden ter vervanging van de banken en tafels van de jongenskampen.

In een gewoon kampjaar bedraagt de exploitatiekosten ruim € 14.000, waardoor het kampjaar 2013 financieel gegarandeerd is.