Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2014

2014 is voor de SOR wederom een normaal kampjaar geweest. Met behulp van ruim 50 vrijwilligers zijn weer vijf zomerkampen georganiseerd. In 2014 gingen 90 kinderen mee op kamp. Dat is helaas wel iets minder dan in 2013. Het is streven is om in 2015 weer boven de 100 kinderen te komen.
Het vermogen is in 2014 gedaald, maar de kampen voor 2015 zijn financieel gegarandeerd.
Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2014.