Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2015

SOR_admin

De kampen in 2015 zijn goed verlopen. Met behulp van ruim 50 vrijwilligers zijn wederom vijf zomerkampen georganiseerd. In 2015 gingen ongeveer evenveel kinderen mee op kamp als in 2014, te weten 92. Het is streven is om in 2016 boven de 100 kinderen te komen.
De SOR heeft in 2015 (te) veel ingeteerd op haar vermogen. Thans wordt hard gewerkt om de begroting voor 2016 sluitend te krijgen.
Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2015.