Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2016

De kampen in 2016 zijn wederom goed verlopen. Ruim 50 vrijwilligers begeleiden 96 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen dat meeging is licht gestegen naar 96. De extra inzet op het gebied van promotie en communicatie heeft geleid tot zowel de werving van meer kinderen dan in voorgaande jaren als van nieuwe leiding die hopelijk in de komende jaren aan de SOR verbonden zal blijven.

Aan het eind van 2015 was de financiële positie van de SOR zorgelijk en werd teveel ingeteerd op het eigen vermogen. De financiële bijdrages van de Gemeente Nijmegen, Stichting de Beide Weeshuizen, het P.A. van der Kooijfonds en de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden legden een belangrijke financiële basis voor de activiteiten in 2016. Daarnaast is het aandeel particuliere giften in 2016 bijna verdubbeld en is het kampgeld voor alle deelnemende kinderen betaald.

Het overschot in 2016 bedraagt in totaal € 1.165,02. Dit overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2016.