Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2018

Jaarverslag 2018

 

De kampen in 2017 zijn wederom goed verlopen. Bijna 50 vrijwilligers begeleidden 77 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Met name de aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 jaar bleef achter bij de verwachting, dit ondanks extra inzet van PR en communicatie. Voor de SOR is het aantal aanmeldingen, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en in 2019 geleidelijk te herzien.

In 2018 kende de SOR mutaties in het bestuur. Mirna de Ruijter werd bereid gevonden de vacante positie van secretaris in te vullen. Daarnaast trad Vincent Scholte na ruim twintig jaar af als voorzitter. Martijn Goudbeek is hem opgevolgd.

De financiële positie van de SOR is in 2018 stabiel te noemen. De bijdrages van de Gemeente Nijmegen en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon.  Daarnaast is het aantal giften stabiel gebleven en is voor de meeste kinderen een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het tekort in 2018 bedraagt in totaal € 252,47. Dit is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.