Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2020

Jaarverslag 2020

Aan het begin van 2020 stond de SOR in de startblokken om de ingezette vernieuwing van de kampen voort te zetten en uit te bouwen. Vier kamplocaties waren geregeld, voldoende vrijwilligers stonden klaar om alles voor te bereiden en ook het bestuur stond klaar om te beginnen met het proces van werving van kinderen voor de kampen en het vinden van voldoende financiering. En toen raakte de coronacrisis ook Nederland en moest alles op pauze.

Het bestuur heeft besloten de vier zomerkampen in 2020 niet door te laten gaan. Dat was geen eenvoudig besluit: onze doelgroep wordt in deze crisis met lockdowns, schoolsluiting en de afgelasting van nagenoeg alle activiteiten misschien wel dubbel geraakt. Gesteund door het advies van de Gemeente Nijmegen en in nauw overleg met onze vrijwilligers, konden we geen scenario bedenken waarbinnen de gezondheid en veiligheid van zowel de kinderen en hun ouders als van onze vrijwilligers gewaarborgd konden worden.

Dat betekent echter niet dat de SOR in 2020 niks heeft gerealiseerd. Onder de bezielende leiding van de kampstaf is voor de kinderen in de leeftijd van zes tot acht jaar een bijzondere activiteit georganiseerd: de Zomerspelen. Een groep van 20 kinderen kreeg een dagprogramma aangeboden op een locatie voor kinderopvang in Nijmegen. Zo konden deze kinderen er toch even uit, werden ze vermaakt met een actief programma vol sport en spel, en dit alles zoveel mogelijk ‘coronaproof’. Het bestuur is de vrijwilligers enorm dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.

In 2020 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter (secretaris) en Joost Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Esther Bol, Suzan de Jong, Wienanda Kort, Emile Pennings en Simone Theunissen.

De financiële positie van de SOR is in 2020 ongeveer gelijk gebleven. Vanwege het wegvallen van de hoofdactiviteit heeft het bestuur besloten de fondsenwerving in 2020 tijdelijk te pauzeren. Gelukkig hebben trouwe donateurs belangrijke bijdragen aan de SOR overgemaakt en hebben ouders van de deelnemers aan de Zomerspelen hun bijdrage geleverd. Omdat aan de kostenkant alleen de reguliere doorlopende kosten betaald moesten worden, heeft de SOR nauwelijks hoeven interen op het bescheiden eigen vermogen. Voor 2021 liggen investeringen in een nieuwe website in het verschiet en kunnen de kampen naar verwachting doorgang vinden. In 2021 zal de fondsenwerving daarom weer actief opgepakt worden.

De financiële basis van de SOR bestond de laatste jaren uit inkomsten uit subsidies/donaties, ouderbijdrages en kleine particuliere giften die alle drie ongeveer even groot van omvang waren. Het bestuur merkt dat, hoewel het aantal vaste periodieke giften gestaag is gegroeid, het volume van de kleine particuliere giften geleidelijk slinkt. Nieuwe wetgeving met betrekking tot privacy maken gerichte fondsenwerving bij particulieren ook niet eenvoudiger. Dit noopt de SOR tot het vergroten van het aandeel van subsidies en donaties van particuliere stichtingen op het gebied van sociaal-maatschappelijk werk en welzijn en de gemeente. De afgelopen jaren heeft de SOR hier positieve ervaringen mee gehad.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.